Works

IMG_7924.jpg
IMG_7969 2.jpg
IMG_7933.jpg

小学館Oggi3月号 イヴ・サンローラン・ボーテ カリグラフィーデザイン

IMG_7191.JPG
IMG_7211.jpg
IMG_7213.JPG